Ons bedrijf is aangesloten bij de ANVR.

Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en de informatie daarover. De reizen op deze website worden aageboden onder het beding dat de ANVR Consumentenvoorwaarden (Deel A – Reisvoorwaarden – en/of Deel B – Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze ANVR-consumentenvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR Informatiebrochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’. De brochure bevat naast de ANVR-Consumentenvoorwaarden ook andere belangrijke informatie. U kunt de brochure downloaden van de ANVR-website.

ANVR: www.anvr.nl
Voorwaarden: bekijken

 

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden.

Binnen de grenzen van de SGR-regeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van de bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Voor meer informatie: www.sgr.nl

 

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

De bijdrage aan het Calamiteitenfonds bedraagt € 2,50 per boeking. Er geldt een maximum van 9 personen per boeking. Indien u meer dan één arrangement van deze website boekt, betaalt u slechts eenmalig deze bijdrage.

Voor meer informatie: www.calamiteitenfonds.nl

Save as Text  Save as Text  Save as Text  Save as Text  Save as Text  Save as Text

 

Waarom kiezen voor NBBS Reizen

Verre reizen op maat. Flexibel en individueel. Sinds 1927.
Uitgebreid reisadvies van een vaste contactpersoon die gespecialiseerd is in uw vakantiebestemming.
Gespecialiseerd in reizen naar Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Azië, Afrika, Midden- & Zuid-Amerika, Caribbean.
De reizen op deze website kunt u uitbreiden met extra nachten of bouwstenen. U kunt ook een offerte aanvragen voor een reis die u zelf heeft bedacht.
Feedbackcompany Feedbackcompany